Multumiri Consiliului Local Beius ca sustine la cultura o hoata. Consiliul local Beius este format din urmatorii sustinatori de hoti: vezi LINK. Cred ca primul lucru pe care trebuie sa-l intrebati pe ficare dintre acestia cand se vor infatisa in fata dumneavoastra sa-i votati este sa-i intrebati ce au facut pentru deminterea Ancai Banda de la asa zisa Casa de Cultura Ioan Ciordas -

Multumiri corpului de profesori al municipiului Beius ca nu faceti nimic pentru promovarea culturii de catre oameni curati. Va onoreaza pe toti ca nu ati luat atitudine. Sunteti in corpore niste lasi.

Mutumiri tuturor celorlalte categorii: doctori, ingineri, oameni de afaceri. Si pe voi va onoreaza faptul ca niste hoti apar pe scena in fata copiilor vostri.

Mai jos aveti condamnarea cu rosu in prima instanta a HOATEI Anca Banda.

Data: 2016-01-26 Ora: 10:00
Complet: PI 2
Solutie: Condamnare Pronuntata in data de 2016-01-26
Solutia pe scurt:

1. În baza art 132 din Legea nr 78/2000 modificată, cu referire la art 297 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, a art 5 Cod penal şi art 396 alin 10 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul D.D.A la o pedeapsă de:

  • 2 ani închisoare În baza art 47 cod penal, raportat la art 290 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 5 Cod penal şi art 396 alin 10 Cod de procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de:
  • 2 ani închisoare În baza art 33 alin 1 lit a, art 34 alin 1 lit b Cod penal din 1968 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului stabilind în sarcina acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, astfel că inculpatul va avea de executat o pedeapsă rezultantă de:
  • 2 ani şi 2 luni închisoare În baza art 65 Cod penal dispune interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 alin 1 lit a, b şi c Cod penal cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art 71 alin Cod penal dispune interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 alin 1 lit a, b şi c Cod penal şi în baza art 75 alin 4 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art 861 alin 2 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de încercare de 5 ani, conform art 862 Cod penal. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

  • se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta. -va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. -va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă.
  • va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Desemnează cu supravegherea inculpatului Serviciul de Probaţiune Bihor. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 864 Cod penal. În baza art 404 alin 4 Cod de procedură penală, art 72 Cod penal compută din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi a arestului preventiv, începand cu data de 28 octombrie 2013 şi pană la data de 12 ianuarie 2014.

2. În baza art 48 Cod penal, raportat la art 132 din Legea nr 78/2000 modificată, cu referire la art 297 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 5 Cod penal, art 19 din OG 43/2002, art 396 alin 10 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpata B.A.S.la o pedeapsă de:

  • 6 luni închisoare În baza art 290 Cod penal din 1968, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 5 Cod penal, art 19 din OG 43/2002 şi art 396 alin 10 Cod de procedură penală condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de:
  • 2 luni închisoare În baza art 33 alin 1 lit a, art 34 alin 1 lit b Cod penal din 1968 contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, stabilind în sarcina acestuia pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care adaugă un spor de o lună închisoare, astfel că inculpata va avea de executat o pedeapsă rezultantă de:
  • 7 luni închisoare În baza art 81 alin 2 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani stabilit conform art 82 Cod penal. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art 83 Cod penal.

În baza art 404 alin 4 Cod de procedură penală, art 72 Cod penal compută din pedeapsa aplicată inculpatei durata reţinerii şi a arestului preventiv, începand cu data de 2 decembrie 2013 şi pană la data de 31 decembrie 2013.

Constată că prin chitanţa seria TS076 nr 10000183713 din 6 octombrie 2015 inculpatul D.D.A a achitat suma de 30 000 lei reprezentand parte din prejudiciul cauzat părţii civile Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Bihor.

În baza art 25 raportat la art 397 Cod de procedură penală, a art 1349, 1381, 1382, 1386 Cod civil obligă pe inculpaţi în solidar la 125 630 lei despăgubiri civile, în favoarea părţii civile Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Bihor. Menţine măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 40 000 lei pusă la dispoziţia organelor de urmărire penală de către inculpata B.A.S şi consemnată în procesul verbal din 16.01.2015. În baza art 274 Cod de procedură penală obligă pe fiecare inculpat la cate 5 000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.